Bestyrelser / formænd

bestyrelsen 1955

Søren Gunnar Hansen, Ottesen, Harald Dominicussen til 25 års jubilæum  

Steen Elholm, Bendt Lundt, Ove Rex og Søren Gunnar til 40 års jubilæum  

Bestyrelsen 2023-24

bageste række: Peder Jørgensen, Kristian Ellegaard Hansen, Jens Sørensen

 

forreste række: Gerda Strandholdt, Hanne Philipsen, Carsten Nicolaisen, Ulla Warming, Charlotte Josefowitz

 

Blues Swing Club 1952/53


Rita Bøwadt Formand
1953 Harald Dominicussen
1953 Bent Lundt - Ove Rex - Olaf Faaborg

Sønderborg Jazzclub
 

1954 blev Claus Ottosen formand og stifter af jazzklubben, som vi kender den i dag. Bestyrelsesmedlemmer var bl.a. Hans Jørgen Jensen, senere generaldirektør for Danmarks Radio og dengang journalist på dagbladet Sønderjyden. Andet bestyrelsesmedlem var Gert Andersen.
1955 Claus Ottosen stadig formand.


1956: I starten var Ove Rex formand i nogle få måneder. I september ville han lukke klubben, men det blev forhindret af Jørgen Ley, og der blev dannet en ny bestyrelse med Ley som formand, Claus Ottosen som kasserer og Ole Føgh som sekretær.

I 1957 gik Claus Ottosen ud af bestyrelsen og blev afløst af Bent Christensen. Her begyndte klubbens storhedsperiode med blandt andet eget klubblad. 1. april 1958 kunne man fejre medlem nummer 500 og to måneder senere, den 1. juni, medlem nummer 700.

1958 var også året, hvor man fik endnu et kluborkester. Det var The Creole Stompers ledet af trompetisten Sigfred Nielsen og med Benny Petersen på klarinet, Palle Fløe Pedersen på trombone og Børge Thomsen på bas. Børge Thomsen er stadig aktiv som medlem af Hr. Jensens Jazzkapelle. Guitaristen og pianisten var importeret fra Egernsund og Gråsten, henholdsvis Niels Clausen Kaas og Jacob Poulsen. Bag trommerne sad Harder Carlsen. 
Jørgen Ley var formand frem til efteråret 1958, hvor hele bestyrelsen blev skiftet ud. De skulle alle ind til militæret eller i uddannelse uden for byen.

1958 ny formand blev Hans Jørgen Lund med Leif Hansen som kasserer og Poul Martin Poulsen som sekretær.

I 1959kom en helt ny bestyrelse med Bertel Høxbroe Jacobsen som formand, Gerd Schur som kasserer og Bent Lawaetz Lund som næstformand og Preben Nielsen som sekretær.

I eftersommeren 1959 blev Bent Lawaetz Lund formand med Kaj Erik Clausen som kasserer, Erik Jørgensen som næstformand og Allan Jensen som sekretær. På formandsposten blev Bent Lund afløst af Børge Thomsen, der sad på posten i de næste tre år, og i bestyrelsen sad blandt andet Karin Jørgensen og Erik Peersen. Denne periode var præget af rigtig mange koncerter med blandt andre Monty Sunshine, Kenny Ball , Chris Barber og Kenn Collier. Efter Børge Thomsen kom så Henry C. Andersen til som formand.

 

 

1954 Claus Ottesen 
1955 Hans Jørgen Jensen
1955 Claus Ottesen - G. Andresen - H. Domicussen: Bestyrelse
1955 Gert Andresen Kasserer
1956 Ove Rex
1957 Jørgen Ley
1958 Bertel Høxbo
1959-63 Bent Lund
1963-66 Børge Thomsen
1963-66 Hans Erik Wang / Godiksen
1972-73 Valdemar Rasmussen
1973-92 Søren Gunnar Hansen
1992-93 Steen Elholm Christensen
1995-00 Jan Nicolaisen
1999-02 Finn Gohs
2003-09 Leo Petersen
2009-2024 Carsten Nicolaisen
2024-