Booking

Sønderborg Jazzclub har ingen fast booker.


Bestyrelsen har vedtaget nogle principper for, hvordan en sæson sammensættes. Der skal gerne være

  • lokal musiker / musiker med tilknytning til området
  • sangere/sangerinder x 2
  • jazzprismodtagere / potentialer
  • unge / nye kunstnere
  • musikere vi har haft tidligere
  • "en chance"
  • masterclass / clinic for musikskoleelever


​Ud fra disse principper fremlægger bestyrelsens medlemmer ønsker og forslag til den kommende sæson. Disse ønsker resulterer i en bruttoliste. Vi inspireres af hvad vi har hørt live eller via medierne, hvad vi læser og selvfølgelig også af de input vi får fra musikere, der henvender sig.

Ud fra bruttolisten og med hensyntagen til de søndage vi har til rådighed tages der kontakt til musikerne. Udarbejdelsen af kontrakter foregår i samarbejde med Det regionale spillested, Sønderborghus, som servicerer koncerterne og står for udbetaling af honorarer.

Har du forslag til musikere eller grupper er du meget velkommen til at skrive herunder. Musikere er selvfølgelig også velkomne til at gøre opmærksom på, hvad de vil kunne tilbyde. Alle forslag videresendes til bestyrelsesmedlemmerne og vendes i forbindelse med udarbejdelse af bruttolisten.

Vi skal nok også her gøre opmærksom på, at koncerterne afvikles søndage om eftermiddagen

 

Forslag til Booking

Er du musiker eller manager hører vi gerne fra dig, hvis du har lyst og mulighed for at spille i jazzclubben. Du kan se vores genrer via hjemmesiden
Dine henvendelser videresendes til bestyrelsens medlemmer.