bestyrelsen 2020-21

formand

Carsten Nicolaisen, Stenløkke 47, Dybbøl, 6400 Sønderborg

næstformand

Kristian Ellegaard Hansen, Christian d IIs Gade 3, 6400 Sønderborg, 40216553, kristianellegaardhansen@gmail.com

sekretær

Hanne Philipsen, Blommeskobbel 7, 6440 Augustenborg, 74407680 /  20468403, blomme@bbsyd.dk

kasserer

Peder Jørgensen, Hesseløkke 3, 6400 Sønderborg, 74433752 / 50497899, peder-helle@stofanet.dk

medlem af best

medlem af best

Ulla Warming, Skonnerten 2, 6400 Sønderborg, 27202614, snido25@hotmail.com 

medlem af best, booker

Søren Rønsbo Madsen

1. suppleant

Gerda Strandholdt

2. suppleant

Charlotte Jozefowicz

revisorer: Jan Nicolaisen / Per Ulrik Pedersen

Støt jazzen i Sønderborg

Bliv medlem af Sønderborg Jazzclub (rabat ved klubbens arrangementer)

 
Kontingent på 200,- kan indbetales på jazzclubbens konto: 7931-1034247

Bliv medlem af Sønderborg Jazzclub - klik her

Send os en email